GREJUVA

 Video enstelasyon, Dış budak ağaç dilimi, tek kanal video, kağıt üzerine karışık teknik3dk 58 sn , 2018

    Grejuva, suyun üzerinde yanan, sönmeyen ateş anlamına gelmektedir. Rum ateşi olarakta bilinir. Çalışma temelinde ateş yer almaktadır., 

Yaşam, daimi bir akıştır. 
Grejuva, bu temel üzerinden, insanın doğayla çatışma halinde oluşunu görselleştiriyor. Suyu ateşi söndüren element olarak kabul ederken, doğa kendi kuralları çerçevesinde tam tersini yapabiliyor. Neft, sülfür ve zift karışımı ile elde edildiği düşünülen bu kimyasal tepkime, doğayı kontrol ettiğini düşünen bizlere, doğanın karşısında aslında ne kadar aciz olduğumuzu hatırlatır niteliktedir. Doğa izlerini kendi normlarıyla oluşturur, çalışma bir müdahale etme halinden ziyade,  bir tanıklık  duruşuna sahiptir.

Mehmet-Ögüt_eser-1Video installation, piece of wood

toprak kibrit1

2017 – 2018

https://www.dreamreality.com.tr/3d-model/mehmet-ogut-anasir-i-erbaa/fullscreen

Advertisements